Activiteiten binnen de groep: Baronie

Momenteel zijn er geen activiteiten bekend..


De Baronie nader bekeken

De Baronie nader bekeken 

De Baronie is een overkoepelende vereniging van bijenhoudersverenigingen in de Baronie van Breda. De Baronie is ontstaan uit de reisgroep welke gezamenlijk naar het koolzaad reisde en is opgericht in 1956. Later is De Baronie een afdeling geworden van de NCB, welke weer later de ZLTO is geworden. Nu is Groep de Baronie een onderafdeling van de NBV. Binnen de NBV is De Baronie nagenoeg gelijk gebleven van samenstelling dan voorheen, alleen Made is toegevoegd. De Baronie is samengesteld uit de volgende verenigen/afdelingen:
Alphen/Baarle-Nassau-Hertog, Bavel, Chaam, Dongen, Etten-leur, Gilze, Made, Prinsenbeek, Princenhage, Rijsbergen, Rucphen, Teteringen, Ulvenhout/Galder en Zundert. Van deze verenigingen zijn er inmiddels ook weer enkele samengevoegd. 
Ulicoten is met ingang van 01-01-2021 opgeheven, het laatste lid is over gestapt naar de Alphen/Baarle-Nassau-Hertog.

De Baronie bestaat uit ongeveer 250 leden, NBV en niet NBV. De verenigingen zijn lid van De Baronie en dus niet de individuele leden van de verenigingen, bij stemmingen maken wel het aanwezige aantal leden van de verenigingen de dienst uit, dit is gedaan om op de Algemene Jaarvergadering voldoende leden aanwezig te laten zijn. 

De Baronie is een belangrijke schakel tussen het hoofdbestuur van de NBV en de afzonderlijke afdelingen/verenigingen. Via De Baronie worden de verenigingen op de hoogte gehouden, maar andersom houdt De Baronie de NBV op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de verenigingen. 
Het bestuur van De Baronie bestaat uit alle voorzitters van de afzonderlijke verenigingen.
Dit is gedaan om de betrokkenheid van de verschillende verenigingen zo groot mogelijk te maken en te houden, op deze manier heeft men een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor De Baronie. Daarnaast is er nog het dagelijks bestuur bestaande uit 5 personen:
De nieuwe voorzitter moet worden aangewezen in goed overleg. 
vacant                                       Voorzitter/Externe contacten       
Henk Cornelissen                     Secretaris/Cursuscoordinator
Natasha van den oever            Penningmeester
Ad Janssens          Lid             2e penningmeester
Max Besems         Lid  
Henk Vriens          Lid
 
De Contributie bedraagt momenteel € 2,00 per lid van de vereniging. 
Vergaderd moet er natuurlijk ook, we onderscheiden vergaderingen van dagelijks bestuur en van het voltallige bestuur met alle voorzitters. De bestuursvergaderingen worden 5 weken voorafgaand aan een NBV ledenraad overleggen gehouden zodat we standpunten/opmerkingen vanuit de afdelingen kunnen inbrengen in de vergaderingen van de NBV. Daartussendoor vergadert het dagelijks bestuur en daarnaast hebben we nog de Algemene jaarvergadering in januari. Met dit schema zien we de meeste leden van het bestuur toch zo’n 4 tot 5x per jaar. De Baronie is een vereniging ingeschreven bij de KvK 52190889. 

Ons vaste stek voor de activiteiten is in de Bijenboerderij in Strijbeek, Educatieve Boerderij Wolfslaar Breda en voor de ALV Het Kivietslaar in Effen.
De Baronie organiseert 2x jaar een activiteit, 1 in de derde week van maart, Voorjaarsactiviteit, en 1 in de derde week van oktober, Najaarsactiviteit. Sinds 2008 wordt de activiteit georganiseerd samen met een van de afdelingen, dit om nog meer betrokkenheid/verantwoordelijkheid te geven aan de afdelingen. De afdelingen zijn vrij waar men deze activiteit houd, dit kan mogelijk in eigen dorp.
Ook niet-leden en andere belangstellenden zijn welkom op de activiteiten van De Baronie. 
De kosten van de avond worden gedeeltelijk vergoed door Groep de Baronie tot een max. € 100,00 voor de spreker, daarnaast betaald De Baronie de eerste bak koffie en een honingkoek, Als de activiteit gehouden wordt in Effen dan worden ook de zaalhuur en de bediening betaald.
Groep de baronie heeft een educatiefonds waaruit de vereniging 1x per jaar een bedrag van € 100,00 kan ontvangen na een aanvraag ,et opgave van activiteit.

Naast de voorjaars- en najaarsactiviteit organiseren we nu in 2023 alweer voor het 24e jaar een Basiscursus Bijenhouden. Het lukt ons om toch ieder jaar weer een cursus te organiseren, voor 2018 waren dit toch weer 23 deelnemers. We hebben op deze manier al veel imkers afgeleverd, ook al worden het later niet allemaal echte imkers en worden ze geen lid bij een afdeling, dit mag echter geen reden zijn om geen cursus te organiseren. We hebben de kosten van de cursus laag weten te houden € 195,00, Informatie en opgeven bij henk Cornelissen hwmc@xs4all.nl 
In 2019 hebben zo'n 70 cursisten deelgenomen aan de cursus, en dat alleen al in de Baronie van Breda.
Ook organiseren we bij voldoende belangstelling de cursus Voortgezet Imkeren kosten € 115,00, info Henk Cornelissen
 
De Baronie heeft in 2006 het 50 jaar bestaan groots gevierd door het organiseren van een soort van bijenmarkt waar alle verenigingen een stand bevolkte met daarin uitleg over een facet van de bijenhouderij. Dit was een groot succes en werd afgesloten met een BBQ. 
In 2016 is het 60 jarig bestaan gevierd met een BBQ aansluitend aan de diplomauitreiking
 
In 2018 heeft Groep de Baronie zich aangesloten bij Natuurplein Baronie waarvan nagenoeg alle natuurverenigingen uit de regio Baronie van Breda bij zijn aangesloten.
In 2019 heeft Groep de Baronie zich aangesloten bij Het Bijenlandschap West Brabant waarvan ook de gemeentes lid zijn 
 
Corona, Alle activiteiten lagen stil.
 
Dit is in het kort het verhaal van Groep de Baronie.
Secr. Henk Cornelissen
Boshovensebaan 2
5131 PG Alphen
013-5082355 of hwmc@xs4all.nl
Ons vaste honk is "De Bijenboerderij"
Strijbeekseweg 62A 4856 AB Strijbeek
www.bijenboerderij.nl
 
 
Aldus opgemaakt door Henk Cornelissen

De Baronie nader bekeken.

Contactgegevens

Secretaris Henk Cornelissen
Boshovensebaan 2
5131PG Alphen
Vaste activiteiten en vergaderlocatie Bijenboerderij
Rabobank Oosterhout; 1774.25.555
IBAN; NL60RABO0177425555 BIC; RABONL24 KvK 52190889
Cursusinfo hwmc@xs4all.nl

Penningmeester Sasha van den Oever
Lid Ad janssens
Lid Max Besems
Lid Henk Vriens
hwmc@xs4all.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.